ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศแทนซาเนีย Tanzania
5201 view
 Post Date:  2011-03-26 09:31:51
ธงชาติประเทศแทนซาเนีย Tanzania

 

ชื่อทางการ             สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย (United Republic of Tanzania)

 

 

เมืองหลวง              ดาร์-เอส-ซาลาม (Dar-es-Salaam)

 

ภาษาที่ใช้               สวาฮีรี อังกฤษ

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศแทนซาเนีย Tanzania

 

                แทนซาเนียตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา ติดกับมหาสมุทรอินเดีย มีภูเขาคิลิมันจาโรซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกา แทนซาเนียประกอบด้วย 2 สาธารณรัฐ คือ แทนกันยีกา และเกาะแซนซิบาร์

สีเขียว หมายถึง เกษตรกรรม สีดำ หมายถึง ประชาชน สีเหลือง หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติ สีฟ้า หมายถึง มหาสมุทรอินเดีย