ค้นหาข้อมูล
อัพเดทราคา Graphic Card ประจำเดือนพฤษภาคม 2555
2644 view
 Post Date:  2012-05-21 15:31:51

 

Brand Model/Description Price
ASUS ATI PCI-EX EAH5450 SILENT/DI/1GD3 (LP) PCI-EX 990
ASUS ATI PCI-EX EAH5450 SILENT/DI/512MD2/LP PCI-EX 1040
ASUS ATI PCI-EX EAH5450 SILENT/DI/512MD3 PCI-EX 990
ASUS ATI PCI-EX EAH5670/DI/1GD5 PCI-EX 2820
ASUS ATI PCI-EX EAH6450 SILENT/DI/1GD3 (LP) PCI-EX 1390
ASUS ATI PCI-EX EAH6450 SILENT/DI/512MD3 (LP) PCI-EX 1210
ASUS ATI PCI-EX EAH6670 DC SL/DI/1GD3 PCI-EX 2530
ASUS ATI PCI-EX EAH6670/DI/1GD3 PCI-EX 2280
ASUS ATI PCI-EX EAH6670/DIS/1GD5 PCI-EX 2850
ASUS ATI PCI-EX EAH6850 DirectCU/2DIS/1GD5/V2 PCI-EX 5230
ASUS ATI PCI-EX EAH6870/2DI2S/1GD5 PCI-EX 6560
ASUS ATI PCI-EX EAH6870 DirectCU/2DI2S/1GD5/A PCI-EX 6480
ASUS ATI PCI-EX EAH6950 DCII/2DI4S/1GD5 PCI-EX (By Order) 9100
ASUS ATI PCI-EX EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 PCI-EX (By Order) 10370
ASUS ATI PCI-EX EAH6970 DCII/2DI4S/2GD5 PCI-EX (By Order) 13080
ASUS ATI PCI-EX HD7750-1GD5-V2 PCI-EX 3910
ASUS ATI PCI-EX HD7770-DC-1GD5-V2 PCI-EX 4970
ASUS ATI PCI-EX HD7850-DC2-2GD5 PCI-EX 9050
ASUS ATI PCI-EX HD7870-DC2-2GD5 PCI-EX 12310
ASUS ATI PCI-EX HD7950-DC2-3GD5 PCI-EX 14110
ASUS ATI PCI-EX HD7950-DC2T-3GD5 PCI-EX 14290
ASUS nVIDIA PCI-EX EN210 SILENT/DI/1GD3/V2 (LP) PCI-EX 990
ASUS nVIDIA PCI-EX EN210 SILENT/DI/512MD3 (LP) PCI-EX 930
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGT430 DC SL/DI/1GD3 PCI-EX 1870
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGT430/DI/1GD3 (LP) PCI-EX 1840
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGT440 DC SL/DI/1GD3 PCI-EX 2360
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGT440/DI/1GD3 PCI-EX 2280
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGT520 SILENT/DI/1GD3 (LP) PCI-EX 1450
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGT520 SILENT/DI/512MD3 (LP) PCI-EX 1350
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGT520 SL/DI/2GD3 (LP) PCI-EX 1590
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX550 TI DC/DI/1GD5 PCI-EX 4180
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX560 DCII OC/2DI/1GD5 PCI-EX 6310
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX560 TI DCII/2DI/2GD5 PCI-EX 9050
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX560 TI DCII TOP/2DI/2GD5 PCI-EX 9230
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX560 Ti DirectCU II/2DI/1GD5 PCI-EX 8400
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX560 Ti DirectCU II TOP/2DI/1GD5 PCI-EX 8670
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX580 DirectCU II/2DI/1536MD5 PCI-EX 16720
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX590/3DIS/3GD5 PCI-EX (By Order) 25440
ASUS nVIDIA PCI-EX GT610-1GD3-L PCI-EX 1610
ASUS nVIDIA PCI-EX GT610-SL-1GD3-L PCI-EX 1750
ASUS nVIDIA PCI-EX GT620-1GD3-L PCI-EX 2070
ASUS nVIDIA PCI-EX GT630-2GD3 PCI-EX 3050
ASUS nVIDIA PCI-EX GTX670-DC2-2GD5 PCI-EX 14650
ASUS nVIDIA PCI-EX GTX670-DC2T-2GD5 PCI-EX 15010
GALAXY GeForce 8400GS 512MB DDR3 64bit PCI-EX 960
GALAXY GeForce GT 210 1GB DDR3 64bit (Low Profile) PCI-EX 1140
GALAXY GeForce GT 430 1GB DDR3 128bit PCI-EX 2120
GALAXY GeForce GT 440 1GB DDR3 128bit PCI-EX 2240
GALAXY GeForce GTS 450 1GB DDR3 128bit  PCI-EX 3190
GALAXY GeForce GTS 450 GC 1GB DDR5 128bit PCI-EX 3790
GIGABYTE GV-N430-2GI GeForce GT 430 2GB DDR3 128bit 1900
GIGABYTE GV-N550WF2-1GI GeForce GTX 550 Ti 1GB DDR5 192bit 4160
GIGABYTE GV-N560OC-1GI GeForce GTX 560 Ti 1GB DDR5 256bit 7530
GIGABYTE GV-R777OC-1GD Radeon HD 7770 1GB DDR5 128bit 4830