ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศฝรั่งเศส France
11103 view
 Post Date:  2011-03-09 06:16:09
ธงชาติประเทศฝรั่งเศส France

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐฝรั่งเศส (French Republic)

 

 

เมืองหลวง              ปารีส (Paris)

 

ภาษาที่ใช้               ฝรั่งเศส

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศฝรั่งเศส France

 

                ฝรั่งเศสตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปยุโรป เป็นประเทศเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดในทวีป และยังมีชื่อเสียงในเรื่องศิลปวัฒนธรรม

ธงชาติฝรั่งเศสมีที่มาจากการปฏิวัติฝรั่งเศส ในอดีตสีแดงและสีน้ำเงินเป็นสีของกรุงปารีส สีขาวเป็นสีของราชวงศ์บูร์บง แต่ปัจจุบันทั้งสามสีรวมกัน หมายถึง เสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ