Custom Search
 
ธงชาติประเทศเลบานอน Lebanon
3542 view
 Post Date:  2011-03-07 03:38:20

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐเลบานอน (Republic of Lebanon)
เมืองหลวง              เบรุต (Beirut)

ภาษาที่ใช้               อาหรับ ฝรั่งเศส อังกฤษ 

 

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศเลบานอน Lebanon

                ประเทศเลบานอนทอดตัวเป็นแนวยาวจากเหนือจดใต้บนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในเอเชียตะวันตก

                สีขาว หมายถึง สันติภาพและความบริสุทธิ์ สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความเสียสละ ตรงกลางของธงเป็นรูปต้นสนซีดาร์ ซึ่งเป็นต้นไม้สำคัญของเลบานอนเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความเป็นอมตะ และยังเป็นที่นับถือของชาวคริสต์ในยุโรป

 

บทความและสาระน่ารู้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธงชาติประเทศต่างๆในทวีปเอเซีย
 
 
 
 
Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /home/ddncom/domains/9ddn.com/public_html/content.php on line 69