ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศเซอร์เบีย Serbia
5392 view
 Post Date:  2011-03-09 04:40:11
ธงชาติประเทศเซอร์เบีย Serbia

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐเซอร์เบีย (Republic of Serbia)
เมืองหลวง              เบลเกรด (Belgrade)

ภาษาที่ใช้               เซอร์เบีย โคนแอต แอลเบเนีย

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศเซอร์เบีย Serbia

 

                เซอร์เบียตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป พื้นที่ 2 ใน 3  ของประเทศเป็นที่สูง มีแม่น้ำดานูบ แม่น้ำตีมิช และแม่น้ำทิสซอไหลผ่าน

                สีแดง หมายถึง เลือกของชนเผ่า สีน้ำเงิน หมายถึง ท้องฟ้า สีขาว หมายถึง แสงสว่าง ทั้ง 3 สี เป็นสีของชนเผ่าสลาฟ สัญลักษณ์ที่อยู่บนธงชาติมาจากตราแผ่นนดินของเซอร์เบีย