ค้นหาข้อมูล
ทำไมหิ่งห้อยจึงเปล่งแสงได้ ?
1427 view
 Post Date:  2011-05-30 02:47:44

 

ทำไมหิ่งห้อยจึงเปล่งแสงได้ ?

 

                แสงสว่างที่เปล่งออกมาจากตัวหิ่งห้อยนั้น ใช้สำหรับส่งสัญญาณให้กันระหว่างหิ่งห้อยตัวผู้และตัวเมียและป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้ามาทำร้าย