ค้นหาข้อมูล
อัพเดทราคา Ram PC ประจำเดือนพฤษภาคม 2555
2698 view
 Post Date:  2012-05-21 15:37:38

 

 

Brand Model/Description Price
ADATA DDR1 RAM 1GB PC3200 (400Mhz) 1020
ADATA DDR2 RAM 1GB PC6400 (800Mhz) 510
ADATA DDR2 RAM 2GB PC6400 (800Mhz) 830
ADATA DDR3 RAM 2GB PC3-10600 (1333Mhz) 385
ADATA DDR3 RAM 4GB (2GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) OZ AX3U1600PB2G8-2P 1.65V CL8 2100
ADATA DDR3 RAM 4GB (2GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) OZ AX3U1600PB2G8-DP2 V2 1.65V CL8 2700
ADATA DDR3 RAM 4GB (2GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) OZ AX3U1600XC2G79-2X 1.65V CL7 2200
ADATA DDR3 RAM 4GB (2GBX2) PC3-16000 (2000Mhz) OZ AX3U2000XB2G9-EF V2 1.65V CL9 2100
ADATA DDR3 RAM 4GB (4GBX1) PC3-10600 (1333Mhz) OZ AXDU1333PC4G8-1P 1.35V CL8 1550
ADATA DDR3 RAM 4GB PC3-10600 (1333Mhz) 700
ADATA DDR3 RAM 8GB (4GBX2) PC3-10600 (1333Mhz) OZ AXDU1333PC4G8-2P 1.35V CL8 2150
ADATA DDR3 RAM 8GB (4GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) OZ AX3U1600XC4G79-2X 1.65V CL7 4000
CRUCIAL Ballistix Active Cooling Fan 810
CRUCIAL DDR2 RAM 1GB PC6400 (800Mhz) (Rendition) 480
CRUCIAL DDR2 RAM 2GB PC6400 (800Mhz) (Rendition) 830
CRUCIAL DDR3 RAM 1GB PC3-10600 (1333Mhz) (Rendition) 310
CRUCIAL DDR3 RAM 2GB (1GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) Ballistix Tracer (Black with Green + Red LED) 915
CRUCIAL DDR3 RAM 2GB (1GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) Ballistix Tracer (Blue with Blue LED) 915
CRUCIAL DDR3 RAM 2GB (1GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) Ballistix Tracer (Finned Sink with Thermal sensor) 1015
CRUCIAL DDR3 RAM 2GB (1GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) Ballistix Tracer (Green with Green LED) 915
CRUCIAL DDR3 RAM 2GB (1GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) Ballistix Tracer (Orange with Blue LED) 915
CRUCIAL DDR3 RAM 2GB (1GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) Ballistix Tracer (Orange w/o LED) 605
CRUCIAL DDR3 RAM 2GB (1GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) Ballistix Tracer (Red with Green LED) 915
CRUCIAL DDR3 RAM 2GB (1GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) Ballistix Tracer (Red with Red LED) 915
CRUCIAL DDR3 RAM 2GB PC3-10600 (1333Mhz) 505
CRUCIAL DDR3 RAM 2GB PC3-10600 (1333Mhz) (Rendition) 400
CRUCIAL DDR3 RAM 4GB (2GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) Ballistix Tracer (Black with Green + Red LED) 1425
CRUCIAL DDR3 RAM 4GB (2GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) Ballistix Tracer (Blue with Blue LED) 1425
CRUCIAL DDR3 RAM 4GB (2GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) Ballistix Tracer (Green with Green LED) 1425
CRUCIAL DDR3 RAM 4GB (2GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) Ballistix Tracer (Orange w/o LED) 1120
CRUCIAL DDR3 RAM 4GB (2GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) Ballistix Tracer (Red with Red LED) 1425
CRUCIAL DDR3 RAM 4GB PC3-10600 (1333Mhz) 840
CRUCIAL DDR3 RAM 4GB PC3-10600 (1333Mhz) (Rendition) 680
CRUCIAL DDR3 RAM 6GB (2GBX3) PC3-12800 (1600Mhz) Ballistix Tracer (Black with Green + Red LED) 2040
CRUCIAL DDR3 RAM 6GB (2GBX3) PC3-12800 (1600Mhz) Ballistix Tracer (Blue with Blue LED) 2040
CRUCIAL DDR3 RAM 6GB (2GBX3) PC3-12800 (1600Mhz) Ballistix Tracer (Green with Green LED) 2040
CRUCIAL DDR3 RAM 6GB (2GBX3) PC3-12800 (1600Mhz) Ballistix Tracer (Red with Red LED) 2040
ELIXIR DDR3 RAM 2GB PC3-10600 (1333Mhz) (M2F2G64CB88B7N-CG) 420
ELIXIR DDR3 RAM 2GB PC3-10600 (1333Mhz) (M2Y2G64CB8HA5N-CG) 420
ELIXIR DDR3 RAM 4GB PC3-10600 (1333Mhz) (M2F4G64CB8HB5N-CG) 700
G-Skill FTB-3500C5-D Turbulence II Cooling Dual Fan 455
G.Skill DDR3 RAM 12GB (4GBX3) PC3-12800 (1600Mhz) F3-12800CL9T-12GBRL 2960
G.Skill DDR3 RAM 12GB (4GBX3) PC3-12800 (1600Mhz) F3-12800CL9T-12GBSR 3120
G.Skill DDR3 RAM 16GB (4GBX4) PC3-12800 (1600Mhz) F3-12800CL7Q-16GBZM 6720
G.Skill DDR3 RAM 16GB (4GBX4) PC3-12800 (1600MHz) F3-12800CL9Q-16GBZL 4160
G.Skill DDR3 RAM 16GB (4GBX4) PC3-19200 (2400Mhz) F3-19200C10Q-16GTX 8090
G.Skill DDR3 RAM 16GB (8GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) F3-12800CL10D-16GBXL 6190
G.Skill DDR3 RAM 2GB (1GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) F3-12800CL8D-2GBTD 1140
G.Skill DDR3 RAM 32GB (4GBx8) PC3-17000 (2133Mhz) F3-17000CL9Q2-32GBZH 14390
G.Skill DDR3 RAM 32GB (8GBx4) PC3-12800 (1600Mhz) F3-12800CL10Q-32GBXL 11000
G.Skill DDR3 RAM 32GB (8GBX4) PC3-14900 (1866Mhz) F3-14900CL10Q-32GBZL 12390
G.Skill DDR3 RAM 3GB (1GBX3) PC3-12800 (1600Mhz) F3-12800CL9T-3GBNQ 1500
G.Skill DDR3 RAM 4GB (2GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) F3-12800CL7D-4GBRM 2020
G.Skill DDR3 RAM 4GB (2GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) F3-12800CL7D-4GBXM 2525
G.Skill DDR3 RAM 4GB (2GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) F3-12800CL8D-4GBRM 1770
G.Skill DDR3 RAM 4GB (2GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) F3-12800CL8D-4GBTD 1720
G.Skill DDR3 RAM 4GB (2GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) F3-12800CL8D-4GBXM 1390
G.Skill DDR3 RAM 4GB (2GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) F3-12800CL9D-4GBNQ 1030
G.Skill DDR3 RAM 4GB (2GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) F3-12800CL9D-4GBRL 1305
G.Skill DDR3 RAM 4GB (2GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) F3-12800CL9D-4GBXL 1290
G.Skill DDR3 RAM 4GB (2GBX2) PC3-16000 (2000Mhz) F3-16000CL9D-4GBRHD 3220
G.Skill DDR3 RAM 4GB (2GBX2) PC3-16000 (2000Mhz) F3-16000CL9D-4GBRM 1980
G.Skill DDR3 RAM 4GB (2GBX2) PC3-17000 (2133Mhz) F3-17000CL9D-4GBXL 2070
G.Skill DDR3 RAM 6GB (2GBX3) PC3-12800 (1600Mhz) F3-12800CL8T-6GBRM 2890
G.Skill DDR3 RAM 6GB (2GBX3) PC3-12800 (1600Mhz) F3-12800CL9T-6GBNQ 2300
G.Skill DDR3 RAM 8GB (4GBX2) PC3-10666 (1333Mhz) F3-10666CL9D-8GBSR 2610
G.Skill DDR3 RAM 8GB (4GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) F3-12800CL7D-8GBRH 4650
G.Skill DDR3 RAM 8GB (4GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) F3-12800CL7D-8GBSR 4690
G.Skill DDR3 RAM 8GB (4GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) F3-12800CL7D-8GBXM 3330
G.Skill DDR3 RAM 8GB (4GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) F3-12800CL8D-8GBRM 3215
G.Skill DDR3 RAM 8GB (4GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) F3-12800CL8D-8GBXM 2350
G.Skill DDR3 RAM 8GB (4GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) F3-12800CL9D-8GBRL 2200
G.Skill DDR3 RAM 8GB (4GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) F3-12800CL9D-8GBSR 2195
G.Skill DDR3 RAM 8GB (4GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) F3-12800CL9D-8GBSR2 2325
G.Skill DDR3 RAM 8GB (4GBX2) PC3-12800 (1600Mhz) F3-12800CL9D-8GBXL 2090
G.Skill DDR3 RAM 8GB (4GBX2) PC3-14900 (1866Mhz) F3-14900CL9D-8GBSR 2675
G.Skill DDR3 RAM 8GB (4GBX2) PC3-16000 (2000Mhz) F3-16000CL9D-8GBRM 5020
G.Skill DDR3 RAM 8GB (4GBX2) PC3-17000 (2133Mhz) F3-17000CL9D-8GBSR 3115
G.Skill DDR3 RAM 8GB (4GBX2) PC3-17000 (2133Mhz) F3-17000CL9D-8GBXM 3990
G.Skill DDR3 RAM 8GB (4GBX2) PC3-17600 (2200Mhz) F3-17600CL9D-8GBXLD 10240
KINGSTON DDR2 RAM 2GB PC6400 (800Mhz) KVR800D2N5/2G 990
KINGSTON DDR3 RAM 2GB PC3-10600 (1333Mhz) 465
KINGSTON DDR3 RAM 4GB PC3-10600 (1333Mhz) KVR1333D3N9/4G 760
KINGSTON DDR3 RAM 4GB PC3-12800 (1600Mhz) KHX1600C9D3/4G 940
KINGSTON DDR3 RAM 4GB PC3-12800 (1600Mhz) KHX1600C9D3K2/4GX (2x2GB) 1420
LEGEND DDR3 RAM 2GB PC3-10600 (1333Mhz) 380
LEGEND DDR3 RAM 4GB PC3-10600 (1333Mhz) 725
PQI DDR1 RAM 1GB PC3200 (400Mhz) MDAD-421HA 1901 184PIN 890
PQI DDR1 RAM 1GB PC3200 (400Mhz) MDAD-421HA 1901 184PIN + Heat Sink 920
PQI DDR2 RAM 2GB PC6400 (800Mhz) 875
PQI DDR3 RAM 2GB PC3-10600 (1333Mhz) 240PIN 420
PQI DDR3 RAM 4GB PC3-10600 (1333Mhz) 240PIN 690
TEAM DDR3 RAM 2GB PC3-10600 (1333Mhz) 355
TEAM DDR3 RAM 4GB PC3-10600 (1333Mhz) 740
VERICO DDR1 RAM 1GB PC3200 (400Mhz) 1030
VERICO DDR3 RAM 2GB PC3-10600 (1333Mhz) 300
VERICO DDR3 RAM 4GB PC3-10600 (1333Mhz) 690