...  
 
Custom Search
 
 
ธงชาติประเทศยอรมนี Germany
3439 view
 Post Date:  2011-03-09 06:30:14

 

 

 

ชื่อทางการ             สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic of Germany)

 

เมืองหลวง              เบอร์ลิน (Berlin)

ภาษาที่ใช้               เยอรมัน

 

 

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศยอรมนี Germany

                เยอรมนีตั้งอยู่ทางตอนกลางของทวีปยุโรป หลังจากที่แพ้สงครามโลกครั้งที่ 2  ประเทศก็ถูกแบ่งเป็นเยอรมนีตะวันตกและเยอรมนีตะวันออก และรวมเป็นประเทศเดียวกันอีกครั้งในปี ค.ศ.1990

                สีดำ หมายถึง พลังอำนาจ สีแดง หมายถึง เลือด สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ว่ากันว่าทั้ง 3  สีนี้มาจากสีที่อยู่ในเครื่องแบบของทหารแห่งปรัสเซียในอดีต

               

          

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธงชาติประเทศต่างๆในทวีปยุโรป

 
แหล่งข้อมูลวิทยุสื่อสารและสายอากาศ
แหล่งข้อมูลออนไลน์
แหล่งข้อมูลดีๆออนไลน์
stainless steel wire
thailand shopping and trade  zone
thailand travles
easy antenna
otopzone
thailand  business  webs
thailand  hotel post free
thailand  vender list
thailand  vender list
thailand  vender list
ป้ายหินแกรนิต ป้ายหินอ่อน ช้างหล่อไฟเบอร์
thailand  bussiness web
kangzendirect
ติดต่อโฆษณา Tel.081-8690945 Email. : usa.tss@gmail.com