ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศภูฏาน Bhutan
5870 view
 Post Date:  2011-03-07 03:20:37
ธงชาติประเทศภูฏาน Bhutan

ธงชาติประเทศภูฏาน Bhutan

 

ชื่อทางการ             ราชอาณาจักรภูฏาน (Kingdom of Bhutan)

เมืองหลวง              ทิมพู (Thimphu)

ภาษาที่ใช้               ซงข่า

 

ความเป็นมาของธงชาติชาติประเทศภูฏาน Bhutan

 

                ภูฏานตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัย เป็นประเทศเล็กๆ ไม่มีทางออกสู่ทะเล ชาวภูฏานรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไว้ได้อย่างดี โดยประชาชนจะสวมชุดประจำชาติทุกคน

                ตรงกลางธงเป็นรูปมังกร ซึ่งเป็นเทพเจ้าผู้ปกป้องคุ้มครองภูฏานมาตั้งแต่สมัยโบราณ สีเหลือง หมายถึง อำนาจของกษัตริย์ สีส้ม หมายถึง การนับถือศาสนาพุทธสายทิเบต (นับถือลามะ)