ค้นหาข้อมูล
ชักแม่น้ำทั้งห้า
1969 view
 Post Date:  2011-07-03 02:58:26

ชักแม่น้ำทั้งห้า

            ได้มาจากมหาเวสสันดรชาดก ที่ชูชกไม่ทูลขอสองกุมารจากพระเวสสันดรตรงๆ แต่เขากล่าวถึงแม่น้ำห้าสายที่ไหลให้ประโยชน์แก่ชาวบ้านว่าเปรียบเหมือนน้ำพระทัยของพระเวสสันดรเสียก่อน สำนวนนี้จึงหมายถึง การพูดจาหว่านล้อมเรื่องอื่นๆ ก่อน แล้วจึงพูดเข้าตามจุดประสงค์