...  
 
Custom Search
 
 
สุภาษิต สำนวนไทย คำพังเพยหมวด ง.
1471 view
 Post Date:  14/8/12 - 9:17:pm

งูเงี้ยวเขี้ยวขอ

         คำนี้เป็นคำที่ใช้ตีสำนวนโวหารธรรมดา ไม่มีอะไรลึกซึ้งพลิกแพลง เป็นการเล่นสร้อยคำเป็นธรรมดาเท่านั้นเอง เช่นเดียวกับคำที่ว่า “อุปสรรคขวากหนาม” และ “ขื่อคาหนามคอ” และ “บุญหนักศักดิ์ใหญ่” หรือ “คารมคมคาย” อะไรจำพวกนี้สำนวนนี้ใช้คำว่าเงี้ยว ซึ่งหมายถึงงู และเขี้ยวขอ ก็หมายถึงเขี้ยวที่เป็นขอ โง้งคล้ายขอ มีความคมก็คือเขี้ยวของงูนั่นเองงูจะอาศัยอยู่ตามที่รกเป็นพงหญ้า ในชนบทจึงมีคำเตือนเมื่อจะต้องเดินทางผ่านที่รกหรือพงหญ้าในเวลากลางคืนให้ระวัง “งูเงี้ยวเขี้ยวขอ” ในสำนวนนี้ก็ยังรวมไปถึงสัตว์เลื้อยคลานจำพวกตะขาบและแมงป่องด้วย


งมเข็มในมหาสมุทร

         นี่ก็ถือว่าเป็นถ้อยคำโวหารอีกคำหนึ่ง โบราณสร้างคำนี้ขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบความยากเย็นในการค้นหา การทำการงาน ที่ยากแค้นแสนเข็ญว่ายากเย็นเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร ซึ่งถ้ามองดูความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานกล่าวไว้ว่า ค้นในสิ่งที่ยากจะค้นหาได้ หรือทำกิจที่สำเร็จได้ยาก ซึ่งการเปรียบเทียบของโบราณที่กล่าวถึงความกว้างใหญ่ไพศาลของมหาสมุทรกับเข็มเล่มเล็กๆ นั้นแค่คิดก็ยากที่จะทำได้แล้ว


เงาตามตัว
         โบราณมีความชาญฉลาดที่จะเอาสิ่งใกล้ๆ ตัวมาเป็นอุปมา ดังคำพังเพยคำนี้จะเห็นว่ายกเอา “เงา” ซึ่งจะต้องไปกับร่างกายตลอดไม่มีวันแยกจากกันได้ จึงอุปมาไว้ถึงคนที่ติดตามกันไปโดยตลอดไม่มีวันคลาดจากกันว่าเป็นเหมือน “เงาตามตัว”


เงื้อง่าราคาแพง
โบราณนำสำนวนมาสร้างเป็นคำพังเพยเตือนคนที่ดีแต่วางท่าหรือทำท่าว่าจะทำ แต่ไม่กล้าทำ (คือมีปืนจะยิงไม่กล้ายิง มีมีดจะฟันไม่กล้าฟัน ได้แต่เงื้อไปเงื้อมา) อย่างนี้โบราณหมายถึงคนที่ลังเล ไม่กล้าตัดสินใจ ทำอะไรก็ไม่เจริญ ไม่ก้าวหน้าเพราะความกลัว

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สุภาษิตและคำพังเพย

 
แหล่งข้อมูลวิทยุสื่อสารและสายอากาศ
แหล่งข้อมูลออนไลน์
แหล่งข้อมูลดีๆออนไลน์
stainless steel wire
thailand shopping and trade  zone
thailand travles
easy antenna
otopzone
thailand  business  webs
thailand  hotel post free
thailand  vender list
thailand  vender list
thailand  vender list
ป้ายหินแกรนิต ป้ายหินอ่อน ช้างหล่อไฟเบอร์
thailand  bussiness web
kangzendirect
ติดต่อโฆษณา Tel.081-8690945 Email. : usa.tss@gmail.com