ค้นหาข้อมูล
ประเพณีวิ่งควาย
2429 view
 Post Date:  2011-05-20 04:23:26

ประเพณีวิ่งควาย

         ประเพณีวิ่งควาย เป็นประเพณีเก่าแก่ของจังหวัดชลบุรี ซึ่งจะขึ้นในช่วงใกล้ออกพรรษา ประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม หลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาไถหว่าน ทั้งชาวนาและควายก็ได้พักผ่อน และมีการสังสรรค์กันระหว่างชาวบ้าน ในวันงานชาวไร่ชาวนาจะนำควายของตนมาประดับตกแต่งให้สวยงามด้วยผ้าและลูกปัดสีต่างๆ นำควายมาชุมนุมและนำผลิตผลบรรทุกเกวียนมาขายที่ตลาด จับจ่ายซื้อสินค้า พบปะพูดคุย บ้างก็ขี่ควายเดินไป บ้างก็วิ่งแข่งกันเป็นที่สนุกสนาน จึงกลายเป็นประเพณีวิ่งควาย การที่แต่งตัวให้ควายกันอย่างสวยงามนั้นทำให้เกิดการประกวดความงามของควายพร้อมๆกับการจัดประลองฝีมือให้วิ่งแข่งควาย

         ประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีที่ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีใหกับชาวไร่ ชาวนา ได้มาพบปะพูดคุยสังสรรค์กัน และยังเป็นการแสดงความเมตตาต่อผู้ที่มีบุญคุณก็คือควายนั่นเอง เพราะควายจะได้พักผ่อนในวันก่อนออกพรรษา และในวันนี้การเอาควายมาเทียมเกวียนบรรทุกของไปขายจะทำให้ชาวเมือง ได้ซื้อของเพื่อไปทำข้าวต้มหาง ไว้ทำบุญตักบาตรในวันเทโวโรหณะ

         ในปัจจุบันเทศบาลเมืองชลบุรี จัดงานในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 อำเภอบ้านบึง จัดงานในวันที่ 15 ค่ำ เดือน 11 ตลาดหนองเขิน อำเภอบ้านบึง จัดวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ส่วนวัดกลางดอน ตำบลแสนสุข จัดในงานทอดกฐินประจำปีของวัด

         ประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีที่แปลกและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองชลบุรี ซึ่งเป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างชาติ และชาวชลบุรีก็ยังคงอนุรักษ์รักษาประเพณีนี้ไว้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นต่อไป