ค้นหาข้อมูล
เทคนิคการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์
3371 view
 Post Date:  2011-03-09 09:27:09

1. ดูแลหัวพิมพ์ของเครื่อง Print ให้สะอาดอยู่เสมอ

 

2. ควรเปิดเครื่อง Printer 1ครั้งต่อสัปดาห์ เพื่อให้หัวพิมพ์ Printer ตรวจสอบความพร้อมของหมึก Printer เพื่อป้องกันการอุดตันของหมึก

 

3. กรีดกระดาษก่อนใส่ในเครื่องเสมอ เพื่อไม่ให้กระดาษติดเครื่อง

 

4. การปิด – เปิดเครื่องพิมพ์ด้วยสวิตช์ ดีกว่าถอดปลั๊กไฟ

 

5. หมั่นอัพเดทไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์อย่างสม่ำเสมอ เพราะเวอร์ชั่นใหม่ๆ จะปรับปรุงเวอร์ชั่นให้ดีขึ้น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานอีกด้วย

 

6. ไม่ควรนำหมึกต่างยี่ห้อมาเติม เพราะจะทำให้หมึกอุดตันได้รวดเร็ว แถมหมึกเติมที่ไม่ได้คุณภาพ อาจทำให้หัวพิมพ์เสียหายได้อีกด้วย

 

7. ควรเปลี่ยนหมึก เมื่อมันเตือนว่าหมด ยิ่งเมื่อเราฝืนพิมพ์ จะทำให้ความร้อนที่หัวพิมพ์เพิ่มมากขึ้น เพราะไม่มีน้ำหมึกมาหล่อเลี้ยงซึ่งอาจมีผลให้เครื่องเสียหายได้

 

8. เก็บกระดาษถูกวิธี ลดงานพิมพ์เสียได้ ควรเก็บรักษากระดาษที่ใช้พิมพ์ในที่แห้งและปลอดโปร่ง เนื่องจากความชื้นจะทำให้กระดาษมีโอกาสเกาะติอกันได้ง่าย หรือเลือกใช้กระดาษที่มีความเรียบและมันจะดีกว่ากระดาษที่มีลักษณะเป็นขุยซึ่งดูดความชื้นได้ดีกว่า

 

9. อย่าปิด – เปิดเครื่องบ่อยนัก เพราะทุกครั้งที่เครื่องพิมพ์เปิดเครื่อง มันจะเช็คความพร้อมของหัวพิมพ์ โดยพ่นหมึกออกมาจำนวนหนึ่ง ถึงแม้ว่าหมึกที่พ่นออกมาจะมีจำนวนไม่มากนัก แต่ถ้าหลายๆ ครั้งทำให้น้ำหมึกในตลับของคุณพร่องไปได้เหมือนกัน