ค้นหาข้อมูล
บริจาคโลหิตเป็นประจำอายุยืนปลอดโรค
2074 view
 Post Date:  2011-06-18 02:50:41

บริจาคโลหิตเป็นประจำอายุยืนปลอดโรค

การบริจาคโลหิตเป็นประจำสม่ำเสมอทุกๆ 3 เดือน ได้บุญกุศลทันตาเห็นแถมปลอดโรคปราศจากทุกข์ โดยเฉพาะผู้ชายบริจาคโลหิตเป็นประจำ จำหนีห่างโรคหัวใจ ยิ่งไม่สูบบุหรี่ จะช่วยยืดอายุให้ยาวขึ้น

นักวิจัยรายงานถึงผลของการศึกษาพบว่า การบริจาคโลหิตมีความสัมพันธ์กับการลดของอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันรายงานนี้ถูกตีพิมพ์ในหนังสือ American Journal of Epidemiology

Dr.Julla Salonen หัวหน้าทีมวิจัยของสถาบัน Pubic Health in Kuopio ประเทศฟินแลนด์ทำการศึกษาติดตามอาสาสมัครชายจำนวน 2,682 คน จากประเทศฟินแลนด์ทางแถบตะวันออก ที่เข้าร่วมโครงการศึกษาถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดมาเลี้ยง

การศึกษาก่อนหน้านี้ของ Salonen และคณะพบว่า ผู้ชายที่มีธาตุเหล็กสะสมในร่างกายมาก มีโอกาสที่จะเกิดโรคหัวใจเฉียบพลันมากกว่า ผู้ชายที่มีธาตุเหล็กสะสมในร่างกายน้อยถึง 3 เท่า

จากการศึกษาติดตามผลการศึกษาของ Salonen นักวิจัยจึงได้ตั้งสมมุติฐานว่า การบริจาคโลหิตสามารถลดภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย เพราะว่าการบริจาคโลหิตเป็นการลดการสะสมของธาตุเหล็กในร่างกาย

มีการศึกษาติดตามผู้ชายอายุ 42 60 ปี เป็นเวลา 9 ปี พบว่ามีการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ในผู้ชาย 1 คน (0.7%) ในจำนวน 153 คน ที่มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอในเวลา 2 ปี และในขณะที่มีการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายในผู้ชาย 316 คน (12.5%) ในจำนวน 2,529 คน ที่ไม่มีการบริจาคโลหิตในเวลา 2 ปี

ภายหลังการศึกษาถึงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายนักวิจัยได้ตั้งข้อสรุปว่านอกจากเรื่องของอายุแล้ว การบริจาคโลหิตยังเป็นปัจจัยช่วยให้อัตราการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายลดลงได้ถึง 88%

นักวิจัยคาดการณ์ว่า การสูญเสียโลหิตอย่างสม่ำเสมอจากการบริจาคโลหิต ช่วยให้การสะสมธาตุเหล็กในร่างกายลดลง เพราะเจ้าตัวธาตุเหล็กนี้ไม่ทำให้ไขมันทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ส่งผลให้หลอดโลหิตตีบและอาจอุดตันได้ฉะนั้นการบริจาคโลหิตจึงเป็นการลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในผู้ชายวัยกลางคน

 

 

 

ที่มา : หนังสือความรู้คู่การบริจาคโลหิต
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย