ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศมาดากัสการ์ Madagascar
4926 view
 Post Date:  2011-03-26 09:47:01
ธงชาติประเทศมาดากัสการ์ Madagascar

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐมาดากัสการ์ (Republic of Madagascar)

 

 

เมืองหลวง              อันตานานาริโว (Antananarivo)

 

ภาษาที่ใช้               มาลากาซี  ฝรั่งเศส

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศมาดากัสการ์ Madagascar

 

                มาดากัสการ์ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกา เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดีย มีสัตว์และพืชพรรณที่หายาก เช่น อายอาย (aye - aye)

                สีแดงและสีขาวเป็นสีธงของราชวงศ์แต่ดั้งเดิมเป็นสีของชาวพื้นเมืองเชื้อสายมาเลย์ซึ่งเป็นบรรพบุรุษ นอกจากนี้ สีแดง ยังหมายถึง อำนาจอธิปไตย สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สีเขียว หมายถึง ความหวัง