ค้นหาข้อมูล
ประเพณีเทศน์มหาชาติ
2344 view
 Post Date:  2011-05-20 04:21:03

ประเพณีเทศน์มหาชาติ

         เทศน์มหาชาติ หมายถึง การเทศน์เรื่องพระเวสสันดร

         พุทธศาสนิกชน เรียกการเทศนาเรื่องพระมหาเวสสันดรชาดกว่า เทศน์มหาชาติ ซึ่งหมายถึงพระชาติอันยิ่งใหญ่เป็นพระชาติสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าในชาติต่อมา ชาวพุทธมีความเชื่อว่าหากผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติจบทั้ง 13 กัณฑ์ ภายในวันเดียวจะได้อานิสงส์มาก

         เทศน์มหาชาติเป็นประเพณีที่ทำในช่วงหลังออกพรรษา หลังกฐินก่อนการเทศน์มหาชาติ จะมีการแจ้งให้ชาวบ้านได้ทราบล่วงหน้า เพื่อที่ชาวบ้านจะได้มีเวลาเตรียมของไปทำบุญ ในวันเทศน์มหาชาติเจ้าภาพแต่ละกัณฑ์เทศน์ จะนำเครื่องกัณฑ์เทศน์ใส่กระจาด ซึ่งเครื่องกัณฑ์เทศน์ประกอบด้วย ขนมต่างๆ เช่น ขนมกรอบ ขนมกง ขนมกรุย ข้าวเม่ากวน นอกจากขนมแล้วยังมีอาหารแห้ง เช่น ข้าวสาร น้ำปลา ผลไม้ เช่น มะพร้าว กล้วย ส้ม เป็นต้น และยังมีเครื่องกัณฑ์อื่นๆ เช่น ผ้าไตร บาตร ย่าม เครื่องบริขาร นอกจากนี้จะต้องเตรียมดอกไม้ ธูปเทียน และเงินถวายบูชากัณฑ์เทศน์ด้วย