ค้นหาข้อมูล
วันเช็งเม้ง (5 เมษายน)
1550 view
 Post Date:  2011-05-19 05:42:33

วันเช็งเม้ง (5 เมษายน)

ความหมาย

         วันเช็งเม้ง คือ วันกราบไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งเป็นประเพณีของคนจีน โดยกำหนดให้วันที่ 5 เมษายน คือวันเช็งเม้ง และลูกหลานทุกคน จะต้องไปพร้อมกันที่สุสานฝังศพบรรพบุรุษ

         หากจะเปรียบเทียบวันเช็งเม้งกับประเพณีไทย ก็จะเปรียบได้กับวันพระซึ่งตามความเชื่อนั้นก็คือ วันพระเป็นวันที่วิญญาณได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ ลูกหลานที่มีความเชื่อก็จะได้ทำพิธีกราบไหว้ด้วยเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ

ความเป็นมา

         ลูกหลานคนจีนมีความเชื่อและยึดถือปฏิบัติตามคำบอกเล่าของบรรพบุรุษที่ง่า หลักจากสิ้นใจหรือหมดลมหายใจแล้ว จะต้องนำร่างที่ไร้วิญญาณนั้นไปฝัง แต่หากไม่มีเงินทองก็ให้นำศพไปเผาเหลือแต่กระดูกแล้วเก็บไว้ที่บ้านหรือฝากไว้ที่วัดก็ได้ แต่ถ้าเมื่อใดที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นจะต้องหาที่ทางตาม ฮวงจุ้ยเพื่อที่จะนำกระดูกไปฝัง

         พิธีกรรม

         พิธีกราบไหว้บูชาด้วยอาหารคาวหวาน ผลไม้ (ผลไม้ทุกชนิดที่นำไปไหว้ต้องมีชื่อมงคล) เสื้อผ้า กระดาษเงินกระดาษทอง (กิมจั๊ว) น้ำชา สุรา และเงินทองของใช้ต่างๆ การเซ่นไหว้จะต้องทำช่วงเช้าไม่เกิน 5 โมงเช้า เพราะหลังจาก 5 โมงเช้าจะเป็นการจุดธูปกล่าวลา พร้อมกับจัดการอาหารที่ได้เซ่นไหว้ หลักจากที่นำกระดาษเงิน กระดาษทองไปเผาไฟเรียบร้อยแล้ว