ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศมาลาวี Malawi
3796 view
 Post Date:  2011-03-26 09:48:21
ธงชาติประเทศมาลาวี Malawi

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐมาลาวี (Republic of Malawi)

 

 

เมืองหลวง              ลิลองเว (Lilongwe)

 

ภาษาที่ใช้               อังกฤษ ชิเชวา

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศมาลาวี Malawi

 

                มาลาวีเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกา

                รูปพระอาทิตย์ขึ้นสีแดง หมายถึง รุ่งอรุณของทวีปแอฟริกา และความหวังในอนาคต สีแดง หมายถึง เลือดที่หลั่งไหลจากการต่อสู้เพื่อเอกราช สีดำ หมายถึง ประชาชน สีเขียว หมายถึง ทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์