ค้นหาข้อมูล
ทอดสะพาน
2736 view
 Post Date:  2011-06-02 02:52:18

ทอดสะพาน

                สำนวนนี้มีที่มาจากสมัยก่อนที่แต่ละบ้านจะมีคูคลองตัดผ่าน การจะเข้าไปในบ้านของคนอื่นได้ เจ้าของบ้านก็ต้องเอาไม้มาทอดเป็นสะพานข้ามคูน้ำนั้นเป็นการแสดงว่าอนุญาตให้คนอื่นเดินข้ามเข้ามา ทอดสะพาน จึงหมายถึง อาการที่แสดงว่ามีไมตรีจิต หรือให้ท่า นั่นเอง