ค้นหาข้อมูล
อาเซียน+6 ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง
1669 view
 Post Date:  7/8/12 - 8:53:pm
อาเซียน+6 ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง

อาเซียน+6 ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง

- กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ กลุ่มประเทศ+3 และประเทศออสเตรเลีย อินเดีย และนิวซีแลนด์