ค้นหาข้อมูล
วันคุ้มครองโลก (22 เมษายน)
1995 view
 Post Date:  2011-05-19 05:44:32

วันคุ้มครองโลก (22 เมษายน)

ความหมาย

         วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day คือ วันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กำหนดให้วันที่ 22 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลก เพื่อให้ทุกคนได้สำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังให้รู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติ ป้องกันการทำลายและการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม

ความเป็นมา

         ในสภาวะที่โลกเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ประชาชนชาวอเมริกันกว่า 20 ล้านคน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมจึงมีการชุมนุมประท้วงในเรื่องของการเพิ่มขึ้นทางมลภาวะและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ผลของการชุมนุมได้มีการจัดตั้งสำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น พระราชบัญญัติแก้ไขมลพิษในอากาศของสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้กำหนดให้วันที่ 22 เมษายนของทุกปีเป็น วันคุ้มครองโลก

         สำหรับประเทศไทยมีการรณรงค์ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2533 โดยโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา