ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศตูวาลู Tuvalu
3542 view
 Post Date:  2011-03-15 07:31:57
ธงชาติประเทศตูวาลู Tuvalu

 

ชื่อทางการ             ตูวาลู (Tuvalu)

 

 

เมืองหลวง              ฟูนะฟูตี (Funafuit)

 

ภาษาที่ใช้               ตูวาลู อังกฤษ

 

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศตูวาลู Tuvalu

 

                ตูวาลูเป็นประเทศเกาะเล็กๆ ที่เกิดจากปะการัง ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก มีภูมิประเทศเป็นที่ราบจึงอาจจมน้ำได้ ถ้าระดับน้ำทะเลสูงขึ้น

                ยูเนียนแจ็ก แสดงถึง ความสัมพันธ์กับอังกฤษในประวัติศาสตร์ สีฟ้าอ่อน หมายถึง มหาสมุทรแปซิฟิก ดาว 9 ดวง หมายถึง การรวมตัวกันเป็นประเทศจากเกาะทั้ง 9 เกาะ