ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศจอร์แดน Jordan
7089 view
 Post Date:  2011-03-05 08:08:29
ธงชาติประเทศจอร์แดน Jordan

 

ประเทศจอร์แดน Jordan

 

ชื่อทางการ             ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน (Hashemite Kingdom of Jordan)
เมืองหลวง              อัมมาน (Amman)

ภาษาที่ใช้               อาหรับ

 

 

ความเป็นมาของธงชาติ ประเทศจอร์แดน Jordan

                จอร์แดนมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย อยู่ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

                สีแดง สีดำ สีขาว และสีเขียว เป็นสีของชาวอาหรับ สีแดงหมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตระหว่างศาสดามุฮัมมัดกับชาวอาหรับ สีดำ สีขาว และสีเขียว หมายถึง 3 ราชวงศ์แห่งราชอาณาจักรอิสลามในตะวันออกกลาง ดาว 7 แฉก มีที่มาจากบทนำในคัมภีร์อัลกุรอานของศาสนาอิสลาม

 

                มุฮัมมัด เป็นผู้เผยแผ่ศาสนาอิสลาม และกล่าวว่า พระอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้น