ค้นหาข้อมูล
ประเทศคาซัคสถาน Kazakhstan
6552 view
 Post Date:  2011-03-05 08:01:59
ประเทศคาซัคสถาน Kazakhstan

 

ประเทศคาซัคสถาน Kazakhstan

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐคาซัคสถาน (Republic of Kazakhstan) 

เมืองหลวง              อัสตานา (Astana)

ภาษาที่ใช้               คาซัค รัสเซีย

 

ความเป็นมาของธงชาติ ประเทศคาซัคสถาน Kazakhstan

                คาซัคสถานเป็นประเทศใหม่ที่ได้รับเอกราชหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ในปี ค.ศ. 1991

                สีฟ้า หมายถึง ท้องฟ้าและเป็นสีของชาวคาซัคเชื้อสายเติร์ก สีเหลือง หมายถึง ความหวัง รูปพระอาทิตย์และนกอินทรี หมายถึง อิสรภาพและความรัก ด้านซ้ายของธง คือ ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวคาซัค

 

                สหภาพโซเวียต เป็นชื่อย่อของสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต เป็นประเทศสังคมนิยมประเทศแรกของโลก ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1922 และล่มสลายในปี ค.ศ. 1991