Custom Search
 
ธงชาติประเทศเบลารุส Belarus
2389 view
 Post Date:  2011-03-09 04:53:26

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐเบลารุส (Republic of Belarus)
เมืองหลวง              มินสก์ (Minsk)

ภาษาที่ใช้               รัสเซีย เบลารัสเซีย

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศเบลารุส Belarus

 

                เบลารุสตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปยุโรป ไม่มีทางออกสู่ทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ เป็นประเทศเกิดใหม่หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ในปี ค.ศ.1991

สีแดง หมายถึง ลัทธิสังคมนิยมและการปฏิวัติ สีเขียว หมายถึง อนาคตและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ด้านซ้ายของธงเป็นลวดลายของผ้าทอโบราณ สีแดงและสีขาวเป็นสีดั้งเดิมของชนเผ่าในเบลารุส

 

บทความและสาระน่ารู้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธงชาติประเทศต่างๆในทวีปยุโรป
 
 
 
 
Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /home/ddncom/domains/9ddn.com/public_html/content.php on line 69