ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศเบลารุส Belarus
4915 view
 Post Date:  2011-03-09 04:53:26
ธงชาติประเทศเบลารุส Belarus

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐเบลารุส (Republic of Belarus)
เมืองหลวง              มินสก์ (Minsk)

ภาษาที่ใช้               รัสเซีย เบลารัสเซีย

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศเบลารุส Belarus

 

                เบลารุสตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปยุโรป ไม่มีทางออกสู่ทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ เป็นประเทศเกิดใหม่หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ในปี ค.ศ.1991

สีแดง หมายถึง ลัทธิสังคมนิยมและการปฏิวัติ สีเขียว หมายถึง อนาคตและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ด้านซ้ายของธงเป็นลวดลายของผ้าทอโบราณ สีแดงและสีขาวเป็นสีดั้งเดิมของชนเผ่าในเบลารุส