ค้นหาข้อมูล
อัพเดทราคาCPUประจำเดือนเมษายน2556
4787 view
 Post Date:  22/4/13 - 7:57:pm
อัพเดทราคาCPUประจำเดือนเมษายน2556

 

CPU อัพเดทราคา CPU ประจำเดือนเมษายน 2556
Brand Model/Description Price
Intel Core i3 Intel Core i3-3210 3.20GHz LGA1155 L3 Cache 3MB Integrated Intel HD Graphics 2500 1050MHz 3550
Intel Core i3 Intel Core i3-3220 3.30GHz LGA1155 L3 Cache 3MB Integrated Intel HD Graphics 2500 1050MHz 3650
Intel Core i5 Intel Core i5-3470 3.20GHz LGA1155 L3 Cache 6MB Integrated Intel HD Graphics 2500 1100MHz 5850
Intel Core i5 Intel Core i5-3570 3.40GHz LGA1155 L3 Cache 6MB Integrated Intel HD Graphics 2500 1150MHz 6380
Intel Core i5 Intel Core i5-3570K 3.40GHz LGA1155 L3 Cache 6MB Integrated Intel HD Graphics 4000 1150MHz 7280
Intel Core i7 Intel Core i7-3770 3.40GHz LGA1155 L3 Cache 8MB Integrated Intel HD Graphics 4000 1150MHz 9250
Intel Core i7 Intel Core i7-3770K 3.50GHz LGA1155 L3 Cache 8MB Integrated Intel HD Graphics 4000 1150MHz 10390
Intel Pentium Intel Pentium Processor G2010 2.80GHz LGA1155 L3 Cache 3MB Integrated Intel HD Graphics 1050MHz 1790
Intel Pentium Intel Pentium Processor G530 2.40GHz LGA1155 L3 Cache 2MB Integrated Intel HD Graphics 1000MHz 1350
Intel Pentium Intel Pentium Processor G550 2.60GHz LGA1155 L3 Cache 2MB Integrated Intel HD Graphics 1000MHz 1250
Intel Pentium Intel Pentium Processor G860 3.00GHz LGA1155 L3 Cache 3MB Integrated Intel HD Graphics 1100MHz 1990