ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศเคปเวิร์ด Cape Verde
4211 view
 Post Date:  2011-03-26 08:04:46
ธงชาติประเทศเคปเวิร์ด Cape Verde

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐเคปเวิร์ด (Republic of Cape Verde)

 

 

เมืองหลวง              ไปรอา (Praia)

 

ภาษาที่ใช้               โปรตุเกส

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศเคปเวิร์ด Cape Verde

 

                เคปเวิร์ดเป็นประเทศเกาะที่เกิดจากภูเขาไฟ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกทางด้านตะวันตกของทวีปแอฟริกา

                สีน้ำเงิน หมายถึง มหาสมุทรแอตแลนติกและท้องฟ้า สีขาว หมายถึง สันติภาพ สีแดง หมายถึง ความอุตสาหะของประชาชน รูปดาวสีเหลือง 10 ดวง หมายถึง เกาะขนาดใหญ่ทั้ง 10 เกาะ สีน้ำเงิน สีแดง และสีขาวยังเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยสมัยใหม่