ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศทาจิกิสถาน Tajikistan
5916 view
 Post Date:  2011-03-05 08:18:39
ธงชาติประเทศทาจิกิสถาน Tajikistan

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐทาจิกิสถาน (Republic of Tajikistan)

เมืองหลวง              ดูชานเบ (Dushanbe)

ภาษาที่ใช้               ทาจิก รัสเซีย

 

ความเป็นมาของธงชาติ  สาธารณรัฐทาจิกิสถาน (Republic of Tajikistan)

                ทาจิกิสถานตั้งอยู่ในเอเชียกลาง เป็นประเทศใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ในปี ค.ศ.1991

                สีแดง หมายถึง ผู้ใช้แรงงานและความเป็นเอกภาพของชาติ สีขาว หมายถึง ปัญญาชนและดอกฝ้าย สีเขียว หมายถึง เกษตรกรและผลผลิตทางการเกษตร มงกุฎ หมายถึง การรวมกันของประชาชน ดาว 7 ดวง คือ สัญลักษณ์ของสวนผลไม้ทั้ง 7 ในสรวงสวรรค์