ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศติมอร์–เลสเต Timor–Leste
26281 view
 Post Date:  2011-03-05 08:16:19
ธงชาติประเทศติมอร์–เลสเต Timor–Leste

 

 

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต (Democratic Republic of )
เมืองหลวง              ดิลี (Dili)

ภาษาที่ใช้               เตตุน โปรตุเกส

 

ความเป็นมาของธงชาติ

                ติมอร์-เลสเตตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอินโดนีเซียบนเกาะติมอร์ ครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่งทางด้านตะวันออกของเกาะ ได้รับเอกราชในปี ค.ศ.2002

                รูปสามเหลี่ยมสีดำ หมายถึง ความมืดมนในสมัยที่ตกเป็นอาณานิคม ปลายลูกศรสีทอง หมายถึง รอยแผลจากการถูกครอบครอง สีแดง หมายถึง การหลั่งเลือดเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกราช ดาวสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ

 

ประเทศที่ถูกครอบครองมาเป็นเวลา 400 ปี

                ทุกคนควรจดจำชื่อประเทศติมอร์-เลสเตไว้ เพราะเป็นประเทศเล็กๆ ที่เพิ่งเกิดใหม่ อยู่ติดกับอินโดนีเซีย ติมอร์-เลสเตได้รับเอกราชเมื่อปี ค.ศ.2002 แต่กว่าจะได้มาก็ต้องผ่านเหตุการณ์อันเศร้าสลด เพราะมีประชาชนที่เสียชีวิตจากการสู้รบมากถึง 200,000 คน ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของจำนวนประชากรในประเทศ พูดได้ว่าไม่มีใครที่ไม่สูญเสียครอบครัวญาติพี่น้อง หรือคนใกล้ชิด

                กว่าประเทศนี้จะได้รับเอกราช ก็ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอื่นมาเป็นเวลาถึง 400 ปี เหตุที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากมายเช่นนี้ ก็เพราะมีการสู้รบตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 เรื่อยมาจนกระทั่งได้รับเอกราช

ในตอนนั้นทั่วโลกไม่ได้รับรู้เรื่องราวการสู้รบอันแสยโหดร้ายนี้ก็เพราะมีการปิดบังข่าวสารเป็นอย่างดี แต่ภายใต้โลกอันกว้างใหญ่ ก็ยังมีคนที่มองเห็นความทุกข์ยากของประเทศเล็กๆ เช่นนี้อยู่บ้าง ตอนนี้ทุกคนคงเข้าใจแล้วว่าสีแดงในธงชาติ หมายถึง การสละเลือดของคนในชาตินั่นเอง