ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศจอร์เจีย Georgia
6210 view
 Post Date:  2011-03-05 08:06:31
ธงชาติประเทศจอร์เจีย Georgia

 

 

ประเทศจอร์เจีย Georgia

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐจอร์เจีย (Republic of Georgia)

เมืองหลวง              ทบิลิซี (Tbilisi)

ภาษาที่ใช้               จอร์เจีย รัสเซีย

 

ความเป็นมาของธงชาติ ประเทศจอร์เจีย Georgia

                จอร์เจียตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาคอเคซัสในเอเชียตะวันตก เป็นประเทศใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ. 1991

                สัญลักษณ์กางเขน 5 อันบนพื้นสีขาวนำมาจากลวดลายบนโล่ของเซนต์จอร์จ ซึ่งเป็นนักบุญอุปถัมภ์ที่เคยออกรบในสงครามครูเสด ลายบนธงจึงแสดงความหมายว่าเป็นประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์

                สงครามครูเสด เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 11-13 โดยชาวคริสต์ในทวีปยุโรปยกทัพไปยึดเยรูซาเลม ซึ่งเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์กลับคือมาจากมุสลิม