ค้นหาข้อมูล
เป็นปี่เป็นขลุ่ย
2546 view
 Post Date:  2011-06-02 02:51:17

เป็นปี่เป็นขลุ่ย

                เป็นปี่เป็นขลุ่ย หมายความว่า กลมเกลียวกัน ลงรอยกัน เข้ากันได้เป็นอย่างดี มีที่มาจากการเล่นดนตรีในวงปี่พาทย์จะมีคนเป่าปี่เป็นคนนำ แล้วคนที่เล่นเครื่องดนตรีอื่นๆ ก็จะเล่นตาม สอดคล้องประสานกันไปได้อย่างไพเราะ