ค้นหาข้อมูล
เข้าตาจน
2113 view
 Post Date:  2011-06-09 12:39:14

เข้าตาจน

            สำนวนนี้หมายถึง อยู่ในสภาวะที่อับจน ไม่สามารถหาทางออกได้ เปรียบกับการเล่นหมากกระดาน ที่ตัวหมากเดินไปอยู่ในตาที่ไม่สามารถเดินต่อได้อีก ทำให้ผู้เล่นไม่รู้ว่าจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรดี