ค้นหาข้อมูล
คำพังเพย สุภาษิตและสำนวนไทย หมวด ฟ.
3112 view
 Post Date:  14/8/12 - 8:57:pm
คำพังเพย สุภาษิตและสำนวนไทย หมวด ฟ.

ฟื้นฝอยหาตะเข็บ
         โบราณนำสัตว์ตัวเล็กๆ ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “ตะเข็บ” (คล้ายตะขาบ แต่ตัวเล็กกว่าหลายร้อยเท่า (บางแห่งเรียกขี้เข็บ) ชอบอาศัยอยู่ในที่ทิ้งขยะมูลฝอย เพราะมีอาหารที่ตะเข็บชอบกิน) มาสร้างเป็นคำพังเพยเพื่อสอนคนว่า เหตุการณ์ที่สงบเงียบหรือมีสันติสุขอยู่แล้ว ไม่ควรจะไปสร้างสถานการณ์ใหม่ให้เกิดวุ่นวายเดือดร้อนขึ้นมา เหมือนไปคุ้ยมูลฝอยเพื่อหาตัวตะเข็บ นอกจากจะไม่มีประโยชน์ใดๆ ก็ยังเปื้อนมือให้มีกลิ่นเหม็นด้วย


ฟังไม่ได้ศัพท์ จังไปกระเดียด
         โบราณนำเอากิริยาของมนุษย์เวลาเอากระจาดใส่ของไปไหนจะใช้วิธีที่เรียกว่า “กระเดียด” (คือเอากระจาดใส่ของเข้าข้างสะเอว) การฟังไม่ได้ศัพท์ คือการที่ฟังไม่รู้เรื่อง แล้วจับเอาไปกระเดียด คือพูดต่อไปอีกทำให้เกิดการผิดพลาดเข้าใจผิด เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นนั่นเอง