ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศกัมพูชา
20763 view
 Post Date:  2011-03-05 07:31:50
ธงชาติประเทศกัมพูชา

 

 ประเทศกัมพูชา

 

 

 

ชื่อทางการ               ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

ภาษาที่ใช้                เขมร

 

ความเป็นมาของธงชาติ

 

                กัมพูชาตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีแม่น้ำโขงไหลผ่านกลางประเทศ มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยพระนคร ซึ่งมีการสร้างเทวสถานมากมาย เช่น นครวัด

                สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์

                สีแดง หมายถึง ชาติ

                สีขาว หมายถึง พุทธศาสนา

                ตรงกลางธงชาติเป็นรูปนครวัด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกัมพูชา

 

นครวัด เป็นปราสาทหินขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 12 เพื่อใช้เป็นเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ ต่อมาถูกใช้เป็นวัดในศาสนาพุทธ