ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
คำขวัญประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
1171 view
 Post Date:  14/8/12 - 9:32:pm
คำขวัญประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

คำขวัญประจำจังหวัดร้อยเอ็ด


ร้อยเอ็ดเพชรอีสาน พลาญชัยบึงงาม
เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมชั้นดี สตรีโสภา
ทุ่งกุลาสดใส งานใหญ่บุญผะเหวด