ค้นหาข้อมูล
ปลาหมึกกล้วยกับปลาหมึกยักษ์เป็นสัตว์จำพวกปลาหรือเปล่า ?
1514 view
 Post Date:  2011-05-30 02:34:17

ปลาหมึกกล้วยกับปลาหมึกยักษ์เป็นสัตว์จำพวกปลาหรือเปล่า ?

 

                ปลาหมึกกล้วยและปลาหมึกยักษ์ เป็นสัตว์ประเภทเดียวกับหอยสังข์ หอยนางรม เรียกว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จึงไม่ใช่สัตว์จำพวกปลา