ค้นหาข้อมูล
สวทช.ปลื้มหลังส่งมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูไทย ไปยานอวกาศพร้อมกับประเทศ‏เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย กลับสู่ไทยแล้ว
1446 view
 Post Date:  2011-06-13 01:18:14

สวทช.ปลื้มหลังส่งมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูไทย ไปยานอวกาศพร้อมกับประเทศ‏เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย กลับสู่ไทยแล้ว…

สำนักงานพัฒนาวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ได้เสนอโครงการนำเมล็ดพันธุ์ขึ้นสู่อวกาศผ่านองค์กร JAXA ของประเทศญี่ปุ่น เมื่อปลายปี 2553 ที่ผ่านมา โดย JAXA ได้นำเมล็ดพันธุ์จากประเทศในภูมิภาคอาเซียนจำนวน  4 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ขึ้นสู่อวกาศโดยใช้จรวด HTV2 ของ JAXA จากฐาน ยิงTanegashima ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 22 ม.ค.ที่ผ่านมา หลังจากที่เมล็ดพันธุ์ ได้โคจรรอบโลกภายในสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) เมล็ดพันธุ์ก็ได้กลับลงสู่พื้นโลก เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา ในเที่ยวบินที่ STS-134 ยานอวกาศ Endeavour

สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีความสนใจและประสงค์จะนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกเป็น โครง งานวิทยาศาสตร์ สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ www.nstda.or.th/jaxa-thailand/Flight Engineer Catherine Coleman

 ที่มาของข่าว : ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 11 – 06 – 2554