...  
 
Custom Search
 
 
ธงชาติประเทศสโลวาเกีย Slovakia
2754 view
 Post Date:  2011-03-09 06:48:27

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic)

 

เมืองหลวง              บราติสลาวา (Bratislava)

ภาษาที่ใช้               สโลวัก

 

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศสโลวาเกีย Slovakia

                สโลวาเกียตั้งอยู่ทางตอนกลางของทวีปยุโรป ไม่มีทางออกสู่ทะเล ในอดีตคือประเทศเชโกสโลวะเกีย แต่ในปี ค.ศ.1993 มีการตั้งประเทศสโลวาเกียเป็นอิสระจากสาธารณรัฐเช็ก

สีขาว สีน้ำเงิน และสีแดง เป็นสีของชนเผ่าสลาฟ ด้านซ้ายของธงเป็นรูปกางเขน 2 อันซ้อนกัน และมีรูปเทือกเขาทาทราอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธงชาติประเทศต่างๆในทวีปยุโรป

 
แหล่งข้อมูลวิทยุสื่อสารและสายอากาศ
แหล่งข้อมูลออนไลน์
แหล่งข้อมูลดีๆออนไลน์
stainless steel wire
thailand shopping and trade  zone
thailand travles
easy antenna
otopzone
thailand  business  webs
thailand  hotel post free
thailand  vender list
thailand  vender list
thailand  vender list
ป้ายหินแกรนิต ป้ายหินอ่อน ช้างหล่อไฟเบอร์
thailand  bussiness web
kangzendirect
ติดต่อโฆษณา Tel.081-8690945 Email. : usa.tss@gmail.com