ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศสโลวาเกีย Slovakia
5780 view
 Post Date:  2011-03-09 06:48:27
ธงชาติประเทศสโลวาเกีย Slovakia

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic)

 

 

เมืองหลวง              บราติสลาวา (Bratislava)

 

ภาษาที่ใช้               สโลวัก

 

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศสโลวาเกีย Slovakia

 

 

                สโลวาเกียตั้งอยู่ทางตอนกลางของทวีปยุโรป ไม่มีทางออกสู่ทะเล ในอดีตคือประเทศเชโกสโลวะเกีย แต่ในปี ค.ศ.1993 มีการตั้งประเทศสโลวาเกียเป็นอิสระจากสาธารณรัฐเช็ก

สีขาว สีน้ำเงิน และสีแดง เป็นสีของชนเผ่าสลาฟ ด้านซ้ายของธงเป็นรูปกางเขน 2 อันซ้อนกัน และมีรูปเทือกเขาทาทราอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ