ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศปากีสถาน Pakistan
6887 view
 Post Date:  2011-03-06 04:24:20
ธงชาติประเทศปากีสถาน Pakistan

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (Islamic Republic of Pakistan) 
เมืองหลวง              อิสลามาบัด (Islamabad)
ภาษาที่ใช้               อูรดู อังกฤษ

 

 

ความเป็นมาของธงชาติ ปากีสถาน Pakistan

                ปากีสถานตั้งอยู่ทางตะวันตกของเอเชียใต้ เป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมสินธุ

                พระจันทร์เสี้ยวและดาว เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม นอกจากนี้พระจันทร์ยัง หมายถึง ความก้าวหน้าและการพัฒนา ดวงดาว หมายถึง แสงสว่างและความรู้ ส่วนสีเขียวเป็นสีศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามที่มีมาแต่ดั้งเดิม สีขาว หมายถึง สันติภาพ

                อารยธรรมสินธุ เป็นอารยธรรมที่รุ่งเรืองซึ่งมีต้นกำเนิดในเขตลุ่มแม่น้ำสินธุ มีความเจริญในด้านการสร้างผังเมือง การทำเครื่องสัมฤทธิ์ เป็นต้น