ค้นหาข้อมูล
ประเพณีลอยเรือ
2707 view
 Post Date:  2011-05-20 04:26:56

ประเพณีลอยเรือ

         ประเพณีลอยเรือ เป็นประเพณีของทางภาคใต้ ซึ่งสืบทอดมาจากชาวอูรักลาโวย ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจะจัดในช่วงเวลา 13-15 เดือน 6 และเดือน 11 ประเพณีลอยเรือจะเป็นพิธีกรรมของชาวเล เนื่องจากชาวเลมีวิถีชีวิตผูกพันกับท้องทะเล และสมาชิกครอบครัว ญาติพี่น้องจะกลับมาร่วมกันประกอบพิธีกรรมนี้

         พิธีกรรมลอยเรือเกิดขึ้นเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองชาวเลให้อยู่รอดปลอดภัยในขณะที่ออกทะเล ท่ามกลางความแปรปรวนของทะเลลมมรสุม อีกทั้งเป็นการขับไล่สิ่งชั่วร้าย ทุกข์โศกโรคภัยออกจากถิ่นที่อยู่อาศัย อีกทั้งยังเป็นการสะเดาะเคราะห์ส่งวิญญาณกลับสู่ถิ่นเดิม

         พิธีลอยเรือจะจัดทั้งหมด 3 วัน วันแรกผู้หญิงจะทำอาหารและผู้ชายต่อเรือที่จะใช้ในพิธี ตอนเย็นสมาชิกจะไปรวมตัวที่ศาลบรรพบุรุษเพื่อนำอาหารไปเซ่นไหว้ และบอกให้มาร่วมพิธี วันที่สองพิธีลอยเรือ วันที่สามเป็นวันปักไม้ที่ปลายไม้มีใบกระพ้อ โดยปักรอบหมู่บ้าน มีความเชื่อว่าจะสามารถไล่ผีร้ายและคอยโบกพัดโรคภัยไข้เจ็บไม่ให้มาแผ้วพาน

         ในพิธีฉลองจะมีการร่ายรำแบบผสมผสานกับบทเพลงเก่าและใหม่และดนตรีรำมะนาประกอบด้วย ซึ่งทำให้เกิดความเร้าใจ และการร่ายรำนี้เป็นการรำถวายบรรพบุรุษด้วย