ค้นหาข้อมูล
คำพังเพย สุภาษิตและสำนวนไทย หมวด ซ.
4856 view
 Post Date:  14/8/12 - 9:12:pm
คำพังเพย สุภาษิตและสำนวนไทย หมวด ซ.

ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าตรุษ

         คำพังเพยสำนวนนี้โบราณสร้างไว้เพื่อเตือนใจคนทั่วไปว่า เวลาซื้อของไม่ถูกเวลาย่อมจะได้แต่ของแพงๆ หรือทำอะไรที่ไม่เหมาะสมกับเวลาก็ย่อมจะเดือดร้อนได้ เปรียบเหมือนซื้อวัวหน้านา ซึ่งเป็นหน้าที่วัวราคาแพงเพราะผู้คนต่างชิงกันซื้อ เช่นเดียวกับผ้าหน้าตรุษ (สงกรานต์) เป็นหน้าที่ผู้คนหาซื้อเสื้อผ้าสวยๆ มาอวดกัน ผ้าราคาย่อมแพงขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการทำที่ไม่รู้จักเวลา กาลเทศะ ยังมีสำนวนคล้ายกันอยู่สำนวนหนึ่งคือ “ซื้อวัวหน้านา ซื้อผ้าหน้าหนาว”


ซื่อเป็นแมวนอนหวด

         คำพังเพยโบราณคำนี้ต้องการที่จะบอกผู้คนว่า อย่าเชื่อคนที่แกล้งนิ่ง แกล้งโง่ แกล้งทำเป็นซื่อ เพราะเป็นคนที่น่ากลัว ไม่รู้ตัวว่าจะแว้งกัดเมื่อใด เหมือนแมวที่นอนนิ่งๆ ในหวด (ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ สำหรับนึ่งของต่างๆ โดยเฉพาะข้าวเหนียว)


ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

         โบราณสร้างคำพังเพยสำนวนนี้เพื่อเตือนสติคนว่า ต้องทำตนเป็นคนซื่อ อย่าคดโกง เพราะถ้าเป็นคนซื่อสัตย์ คนรักชอบก็มีชีวิตอยู่เป็นสุข แต่ถ้าเป็นคนคดโกง ไม่ซื่อตรง ผู้คนก็จะรังเกียจไม่คบหาด้วย อยู่อย่างยากลำบาก


โซ่ทองคล้องใจ

         เป็นคำพูดที่ใช้พูดกันทั่วไป ไม่ใช่คำโบราณ แต่มีความหมายที่ดี คือหมายถึงลูกที่เกิดมาเพราะความรักของพ่อแม่ที่มีต่อกันหัวใจสองดวงของพ่อแม่เหมือนโซ่ทองของความรักคล้องไว้ (หมายถึงบุตรเป็นเสมือนโซ่ทองคล้องใจนั่นเอง)