ค้นหาข้อมูล
ทำไมโทรศัพท์จึงถ่ายทอดเสียงได้ ?
1505 view
 Post Date:  2011-05-30 02:36:39

ทำไมโทรศัพท์จึงถ่ายทอดเสียงได้ ?

 

                หลักการของโทรศัพท์ คือ คลื่นไฟฟ้าทะลุผ่านสายโทรศัพท์ไปยังเครื่องรับของฝ่ายตรงข้าม ภายในเครื่องโทรศัพท์มีแม่เหล็กไฟฟ้า การสั่นสะเทือนของแม่เหล็กไฟฟ้าจะเปลี่ยนคลื่นไฟฟ้าให้เป็นคลื่นเสียงจากนั้นจะกลายเป็นเสียงพูด