ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศซามัว Samoa
3785 view
 Post Date:  2011-03-15 07:28:56
ธงชาติประเทศซามัว Samoa

 

ชื่อทางการ             รัฐเอกราชซามัว (Independent State of Samoa)

 

 

เมืองหลวง              อาปีอา (Apia)

 

ภาษาที่ใช้               ซามัว อังกฤษ

 

 

ความเป็นมาของ ธงชาติประเทศซามัว Samoa

 

               ซามัวเป็นประเทศเกาะ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก

                สีแดง สีน้ำเงิน และสีขาว มาจากสีธงชาติของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเคยปกครองประเทศซามัว สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สีน้ำเงิน หมายถึง อิสรภาพ ด้านบนซ้ายของธงเป็นรูปกลุ่มดาวกางเขนใต้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของซีกโลกใต้