ค้นหาข้อมูล
ทำไมเทอร์โมมิเตอร์จึงบอกอุณหภูมิสูงหรือต่ำลงได้ ?
1522 view
 Post Date:  2011-05-30 02:43:29

ทำไมเทอร์โมมิเตอร์จึงบอกอุณหภูมิสูงหรือต่ำลงได้ ?

                โดยทั่วๆ ไปสิ่งของต่างๆ จะขยายตัวเมื่อถูกความร้อน จะหดตัวเมื่อถูกความเย็น แอลกอฮอล์และปรอทก็จะยืดหดตามอุณหภูมิ และมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจน ดังนั้น จึงมักนำมาใช้ทำเทอร์โมมิเตอร์ ขณะที่อุณหภูมิสูงขึ้น แอลกอฮอล์ (สีแดง) หรือปรอท(สีน้ำเงิน) ที่อยู่ในแท่งแก้วจะขยายตัว ถ้าอุณหภูมิต่ำลง แอลกอฮอล์หรือปรอทจะหดตัวลงมา สัญลักษณ์บนแท่งแก้ว จะแสดงระดับอุณหภูมิเราจึงรู้ว่ามีอุณหภูมิเท่าไร