ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศเบลเยียม Belgium
7341 view
 Post Date:  2011-03-09 04:52:02
ธงชาติประเทศเบลเยียม Belgium

 

ชื่อทางการ             ราชอาณาจักรเบลเยียม (Kingdom of Belgium)

 

 

เมืองหลวง              บรัสเซลล์ (Brussels)

 

ภาษาที่ใช้               ฝรั่งเศส ดัตช์ เยอรมัน

 

 

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศเบลเยียม Belgium

 

                เบลเยียมตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป เป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำแห่งหนึ่งของโลก

                สีดำ สีเหลือง และสีแดงนั้น เดิมมาจากสีของตราประจำตระกูลแห่งดัชชีบราบันต์ตั้งแต่ยุคกลาง ในปัจจุบัน สีดำ หมายถึง พลังอำนาจ สีเหลือง หมายถึง ความเป็นปึกแผ่น สีแดง หมายถึง ชัยชนะ