ค้นหาข้อมูล
นิมินฝัน 108 ข้อ
4058 view
 Post Date:  2011-06-02 08:08:28

นิมินฝัน 108 ข้อ

                สิทธิการิยะฯ เกจิอาจารย์เจ้า กล่าวแนะนำว่า นิมิตฝันในลักษณะโดยรวม นิมิตหรือตัวเลขประจำเรื่องที่ฝันถึงนั้นจะปรากฏเป็นเลขหรือเครื่องหมายอย่างไร ท่านว่าย่อมขึ้นอยู่กับนิมิตฝันที่ผู้ฝันมองเห็น หรือสิ่งใดมาอยู่ในห้วงแห่งความฝันฯ ท่านให้พิจารณาดังต่อไปนี้

                1.ถ้าฝันเห็น มูต คูก (ปัสสาวะ, อุจจาระ) หรือถูกสิ่งของเน่า เหม็นกระเด็นถูกกายหรือเสื้อผ้าที่สวมใส่ทายว่าจะได้ลาภ เงินทอง ของใช้ ได้แก่เลข

                                2          7         9

                2.ถ้าฝันว่า ออกไปทอดแห ตกปลา หรือได้มา มักจะได้มาด้วยการทำปาณาติบาต ท่านว่ามักจะเสียของรักได้แก่เลข

                                0          3          8

                3.ถ้าฝันว่า ได้นุ่งห่มเสื้อผ้าใหม่ ทายว่า จะมีความสุข มีชื่อเสียง เกียรติยศ มีคนนิยม ได้แก่เลข

                                2          6          9

                4.ฝันว่า เก็บผลไม้ได้มามากมาย หรือมีคนนำมาให้ถึงบ้าน ทายว่า จะได้ของรักของชอบใจ ได้แก่ เลข

                                2          4          8

                5.ถ้าฝันว่า นาคเกี้ยวมือ หรือเกี้ยวเท้า ทายว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือในธุรกิจที่กระทำอยู่ ได้แก่เลข

                                1