ค้นหาข้อมูล
วันสืบ นาคะเสถียร ( 1 กันยายน )
2375 view
 Post Date:  2011-05-19 05:51:25

วันสืบ นาคะเสถียร ( 1 กันยายน )

ความหมาย

         วันสืบ นาคะเสถียร คือ วันที่ระลึกถึงนักอนรักษ์ที่ชื่อว่า สืบ นาคะเสถียร ผู้มีบทบาทในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและผืนป่าอย่างจริงจัง นอกจากนี้สืบ ยังได้เป็นพลังสำคัญในการเสนอให้ทุ่งใหญ่นเรศวร และห้วยขาแข้งมีฐานะเป็นมรดกโลก

ความเป็นมา

         สืบ นาคะเสถียร จบการศึกษาจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังจากนั้นได้ศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวนวัฒน์วิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าทำงานในกรมป่าไม้ ต่อมาได้รับทุนไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ เมื่อกลับมาได้ทำงานวิจัยด้านสัตว์ป่ามากมายรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่าด้วย สืบได้รับมอบหมายให้เข้าช่วยกู้ชีวิตสัตว์ป่าที่หนีภัยน้ำท่วม ซึ่งสืบก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเอง สืบได้คัดค้านการสร้างเขื่อนน้ำโจนเนื่องจากเป็นการทำลายที่อยู่ แหล่งอาหาร ของสัตว์ จนเป็นผลสำเร็จ ต่อมาได้ตำแหน่ง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นงานที่หนักมาก เนื่องจากห้วยขาแข้งเจอปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า การลักลอบล่าสัตว์ สืบพยายามดิ้นรนเสนอแนวทางแก้ปัญหาแต่ไม่มีใครสนใจ ดังนั้นสืบจึงรู้สึกคับแค้นใจ ผิดหวังและเสียใจ ในตอนเช้าวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2533สืบได้จบชีวิตของตัวเองด้วยวิถีกระสุน จากเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์สะเทือนใจ และเป็นการสูญเสียนักอนุรักษ์ธรรมชาติที่มีอุดมการณ์เพื่อการพิทักษ์รักษาป่าอย่างแท้จริง

         ดังนั้นในวันที่ 1 กันยายน ซึ่งเป็นวันที่สืบ นาคะเสถียร ได้จากไปนั้นกำหนดให้เป็นวันสืบ นาคะเสถียร เพื่อย้อนรอยความทรงจำและกระตุ้นให้คนไทยได้หันมาใส่ใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้มากขึ้น