ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศหมู่เกาะมาร์แชลล์ Marshall Islands
4468 view
 Post Date:  2011-03-15 07:42:11
ธงชาติประเทศหมู่เกาะมาร์แชลล์ Marshall Islands

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ (Republic of the Marshall Islands)

 

 

เมืองหลวง              มาจูโร (Majuro)

 

ภาษาที่ใช้               มาร์แชลล์ อังกฤษ

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศหมู่เกาะมาร์แชลล์ Marshall Islands

 

                หมู่เกาะมาร์แชลล์เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะต่างๆ ซึ่งเกิดจากปะการัง ตั้งอยู่ตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิก

                สีน้ำเงิน หมายถึง มหาสมุทรแปซิฟิก สีส้ม หมายถึง ความกล้าหาญและความมั่งคั่ง สีขาว คือ รัศมีความรุ่งเรือง เส้นที่เฉียงขึ้น  แสดงถึงการพัฒนาของประเทศ รัศมียาว 4 แฉกของดวงดาว หมายถึง ไม้กางเขน รัศมีสั้น 24 แฉก คือ จำนวนเขตการปกครอง