ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศอัฟกานิสถาน Afghanistan
7108 view
 Post Date:  2011-03-07 03:46:00
ธงชาติประเทศอัฟกานิสถาน Afghanistan

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน (Islamic Republic of Afghanistan)
เมืองหลวง              คาบูล(Kabul)

ภาษาที่ใช้               พาชตู ดารี

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศอัฟกานิสถาน Afghanista

 

            อัฟกานิสถานตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเอเชียกลาง หลังจากเหตุการณ์ 9/11 สหรัฐอเมริกาก็ได้ส่งกองกำลังเข้าโจมตีอัฟกานิสถานและโค่นล้มรัฐบาลตาลีบัน ซึ่งยึดครองประเทศมาเป็นเวลา 5 ปี

            สีดำ หมายถึง ประวัติศาสตร์การถูกยึดครอง สีแดง หมายถึง เลือดที่หลั่งไหลเพื่อเอกราช สีเขียว หมายถึง ศาสนาอิสลาม รูปที่อยู่กลางธงชาติ คือ ตราแผ่นดิน