ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศฟิจิ Fiji
3785 view
 Post Date:  2011-03-15 07:37:49
ธงชาติประเทศฟิจิ Fiji

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ (The Republic of the Fiji Islands)

 

 

เมืองหลวง              ซูวา (Suva)

 

ภาษาที่ใช้               ฟิจิ ฮินดี อังกฤษ

 

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศฟิจิ Fiji

 

                ฟิจิเป็นประเทศเกาะที่เกิดจากภูเขาไฟตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นจุดสำคัญในการคมนาคม จึงได้รับการขนานนามว่า “สี่แยกของมหาสมุทรแปซิฟิกใต้”

                ยูเนียนแจ็ก แสดงถึง สัมพันธภาพกับประเทศอังกฤษ สีฟ้า หมายถึง มหาสมุทรแปซิฟิก ในตราสัญลักษณ์มีรูปต้นอ้อยและต้นมะพร้าว ซึ่งเป็นผลิตผลที่สำคัญของฟิจิทางตอนใต้